„Z legendą przez Polskę”

Uczniowie klas I a, c uczestniczyli w innowacji pedagogicznej ukazującej  historię wybranych miast Polski na podstawie legend z książki „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie” autorstwa Barbary Tylickiej.

Celem wprowadzonej innowacji było zapoznanie dzieci z utworami literatury dziecięcej – legendami oraz kształtowanie w dzieciach postawy przywiązania do ziemi ojczystej oraz kultury narodowej.  Poprzez udział w  realizowanych zadaniach dzieci  poznały legendy wybranych miast Polski, ich położenie na mapie wraz z odniesieniem do swojego miejsca zamieszkania. Różnorodność zajęć pozwoliła na rozwinięcie dziecięcej fantazji i wyobraźni.

W ramach innowacji odbyły się różnorodne zajęcia, były to m.in:

– prezentacje w klasach z elementami teatrzyku Kamishibai,

– spotkanie z aktorami Teatru 44,

–  gra mobilna „Poszukiwacze legend” przygotowana przez p. Barbarę  Ostrowską – Klechę z Oddziału dla Dzieci  Biblioteki Publicznej w Szamocinie,

– turniej wiedzy obejmujący znajomość pięciu legend: „Złota Kaczka”, „Legenda o poznańskich koziołkach”, „Bazyliszek”, „Wars i Sawa”, Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”

– oraz konkurs kaligraficzny.

Dzięki podjętym działaniom dzieci mogły rozszerzyć wiedzę o swojej  Ojczyźnie oraz uczyć się rozwiązywania praktycznych zadań i pracy zespołowej.

Projekt realizowany był w wielu  miejscach  kultury: bibliotece szkolnej, bibliotece publicznej, Szamocińskim Ośrodku Kultury oraz szkole. Dzięki obcowaniu z książką dzieci mają możliwość dostrzegania wartości w niej przekazywanych.

Cieszy również to, że pierwszaki są  aktywnymi czytelnikami i  często odwiedzają bibliotekę, przeglądają i wypożyczają książki.

Bardzo dziękujemy aktorom Teatru 44  i p. Barbarze Ostrowskiej – Klecha za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego projektu oraz p. Adriannie Barańskiej  za pomoc w przygotowaniu dekoracji.

 

D. Marcinkowska
D. Gockowiak
A. Kozubowska
G. Swoińska

Skip to content