Świetlica

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Szamocinie
ul. 19 Stycznia 29
64-820 Szamocin

6.30 – 15.30

Podczas przerw między lekcjami nauczyciele świetlicy pełnią dyżury
w stołówce lub na korytarzach.

Skip to content