Wystawa Polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata Polacy ratujący Żydów pod okupacją niemiecką

Marzec miesiącem pamięci o Polakach ratujących Żydów.

6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Święto symbolicznie upamiętnia osoby ratujące Żydów w czasie Holokaustu oraz te, które wyraziły sprzeciw wobec dwóch totalitaryzmów XX wieku – nazizmowi i komunizmowi.

24 marca został ustanowiony świętem państwowym, którego celem jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy z narażeniem życia udzielali Żydom pomocy podczas niemieckiej okupacji. Ustanowione zostało z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 2018 roku. Data wybrana na dzień pamięci nawiązuje do tragicznej historii Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej i ich dzieci. *

„Wśród uhonorowanych Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata jest obecnie 6 863 Polaków, w tym tak znane osoby jak Władysław Bartoszewski, Andrzej i Janina Boguccy, Mieczysław Fogg, Jan Karski, Zofia Kossak-Szczucka, Czesław Miłosz, Irena Sendlerowa, Aleksander Zelwerowicz, Jan i Antonina Żabińscy. Dawniej, poza medalem i dyplomem, Sprawiedliwym przysługiwało także prawo do zasadzenia drzewa w parku otaczającym siedzibę Instytutu Yad Vashem, jednak z powodu    braku miejsca zwyczaju zaniechano.

Obecnie pojęcie Sprawiedliwego ma uniwersalny charakter – odnosi się do osób, które w obliczu totalitaryzmu i ludobójstwa miały odwagę bronić godności człowieka, pomagać ofiarom czy występować w obronie prawdy.” **

Celem wystawy było przypomnienie i przybliżenie  zasłużonych osób. Zaprezentowano krótkie noty biograficzne uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wraz z opisem  zasług. Prace przygotowali uczniowie klas  6c oraz 7a,  b i c.

 

* https://www.polin.pl/pl/narodowy-dzien-pamieci-polakow-ratujacych-zydow [dostęp 6 marca 2024]

**https://www.jhi.pl/artykuly/europejski-dzien-pamieci-o-sprawiedliwych  [dostęp 6 marca 2024]

 

Monika Rybarczyk

Dominika Marcinkowska

Skip to content