Wykład Pani Julii Koc: Współczesne wyzwania rodzicielskie w świetle reali szkolnych

W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się zarówno rodzice, jak i szkoły. W celu podjęcia dialogu na temat tych problemów, mieliśmy zaszczyt gościć Panią Julię Koc – kurator zawodową Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz założycielkę Pracowni Prawa Stosowanego. Celem wykładu Pani Koc było wprowadzenie rodziców w obecne realia faktycznych problemów, z jakimi stykają się uczniowie w szkole. Główne zagadnienia, które poruszyła, to:

– nieprawidłowe zachowania uczniów: Analiza i zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw problematycznego zachowania uczniów w szkole, oraz sposoby radzenia sobie z nimi,

– manipulacja: Omówienie strategii manipulacyjnych stosowanych przez uczniów oraz sposobów,
w jaki można im przeciwdziałać,

– problem uzależnienia od smartfonów: Świadomość negatywnych skutków nadmiernego korzystania
z smartfonów przez uczniów oraz propozycje rozwiązań mających na celu kontrolę i ograniczenie tego uzależnienia,

– konsekwencje braku kontroli nad działalnością dziecka w Internecie: Wskazanie na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego monitorowania przez rodziców aktywności online ich dzieci oraz metody ochrony przed nimi,

– lęki, depresja, próby samobójcze: Zrozumienie i rozpoznanie symptomów oraz przyczyn tych problemów u uczniów, a także sposoby wsparcia i interwencji,

– konsekwencje nadmiernej opiekuńczości rodziców: Świadomość negatywnych skutków zbyt nadmiernego kontrolowania i opieki nad dziećmi oraz promowanie zdrowego balansu między autonomią a wsparciem.

Dzięki wykładowi Pani Koc, rodzice uczniów z naszej szkoły zyskali nie tylko wiedzę na temat współczesnych problemów szkolnych, ale także praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie z nimi. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z ekspertką, aby jak najlepiej wspierać rodziców w wychowaniu dzieci oraz rozwoju w zdrowe i bezpieczne jednostki społeczne.

Skip to content