Nauczyciel kto to taki?

Nauczyciel to ktoś, kto widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron. Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

Barbara Cage

I ETAP EDUKACYJNY

II ETAP EDUKACYJNY

III ETAP EDUKACYJNY