Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 3

Nasza biblioteka po raz drugi otrzymała dofinansowanie w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Środki zostały przyznane w ramach Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.  Wkład własny  to 3 000 zł.

Pozyskane środki przyczynią się do wzbogacenia różnorodnej działalności kulturalno – oświatowej i pozwolą  na realizację  wielu przedsięwzięć  związanych  z wspieraniem wszechstronnego rozwoju uczniów naszej szkoły.

Skip to content