Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypominać wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego
i dbałość o jego przetrwanie.

W tym roku dzień ten wypadł w czasie ferii zimowych, co uniemożliwiło nam jego obchody. Postanowiliśmy wrócić do tego po przerwie zimowej. I tak dla uczczenia tego dnia dzieci z klasy Ia i Ic udały się do biblioteki szkolnej, gdzie uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Panią bibliotekarkę. Poznały wiele ciekawostek związanych z językiem polskim Dowiedziały się między innymi, że język polski zaliczany jest do grupy najtrudniejszych do nauki języków świata. Sprawia to skomplikowana gramatyka z mnóstwem wyjątków oraz szeleszczące zgłoski. Poznały pojęcie gwary oraz poprawne formy wyrazów, które zazwyczaj sprawiają dużo trudności. Wiedzą też, do czego służy słowniczek ortograficzny.

Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Dziękujemy Pani Dominice za ciekawe zajęcia.

                                                                                                            Danuta Gockowiak

                                                                                                            Agata Kozubowska

Skip to content