AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Program organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Celem akcji  jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, które były realizowane w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów.

Razem z Puchatkiem  dzieci uczyły się,  jak prawidłowo poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać
w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  Podczas zajęć z Kubusiem zostały omówione również zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania
i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Po zakończeniu zajęć na podsumowanie zdobytych wiadomości uczniowie przystąpili do Testu Bezpieczeństwa. Dzięki temu nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

Wychowawczynie klasy Ia i Ic

certyfikat-AkademiaPuchatka
Skip to content