O Szkole

 Budowę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej rozpoczęto 6 listopada 1981 r. Wcześniej szkoła mieściła się na ulicy Szkolnej (obecnie budynek OHP). Przyczyną budowy nowej placówki oświatowej była trudna sytuacja bazowa, brak odpowiednich gabinetów, pracowni czy sali gimnastycznej, a to uniemożliwiało realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Ta sytuacja zmusiła władze miasta oraz Komitet Rodzicielski do podjęcia działań w kwestii poprawy bazowej szkoły. Intensywne działania w tej sprawie rozpoczęto w 1976 r., których rezultatem było ustalenie programu rzeczowego budowy szkoły przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile, przy współudziale Gminnego Dyrektora Szkoły w Szamocinie. Historycznym dniem dla miasta i szkoły był 2 września 1985 r., kiedy odbyła się w Szamocinie Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1985/1986, w czasie której szkole nadano imię Marii Konopnickiej oraz wręczono sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski przy udziale miejscowego społeczeństwa.

 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół w Szamocinie

 

Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
Stanisław Szwed 1945-1967
Jan Szelmeczka 1967-1970
Edmund Śmigielski 1970-1973
Barbara Starczycka 1973-1976
Jan Wendt 1976-1990
Krystyna Balicka 1990-1991
Roch Szybowicz 1991-1997
Wiesław Kwaśnik 1997-2010
Iwona Kowalska 2010-