I ETAP EDUKACYJNY
( I - III SP )

edukacja wczesnoszkolna

mgr Danuta Gockowiak – wychowawca klasy Ia

Małgorzata Swoińska - wychowawca klasy Ib

mgr Katarzyna Strzałkowska - wychowawca klasy Ic

Joanna Genke - wychowawca klasy Id

mgr Magdalena Sędłak – wychowawca klasy IIa

mgr Beata Masternak - wychowawca klasy IIIb

mgr Alicja Lejba - wychowawca klasy IIIa

mgr Dominika Mankiewicz- wychowawca klasy IIIb

mgr Alicja Walczak – wychowawca klasy IIIc

mgr Agata Kozubowska- wychowawca klasy IIId

religia

mgr Justyna Borucka

mgr Jolanta Maciołek

język angielski

mgr Agnieszka Kończak

mgr Agata Kozubowska

mgr Joanna Włodarska-Stromyło

mgr Sandra Stramowska

Nauczyciele kształcenia specjalnego

mgr Maria Bosak

mgr Magdalena Piekarska

mgr Danuta Gockowiak

Nauczyciel wspomagający

Agata Kasperczak