Sprawozdania finansowe za 2018r. zostały umieszczone w BIP Szamocin.