GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ ” - BANERY

Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej podczas lekcji języka polskiego wzięli udział w plebiscycie na hasła patriotyczne, obrazujące osobisty stosunek uczniów do wartości takich jak: ojczyzna to…, wolność, niepodległość, patriotyzm, kocham cię za, honor to...

Wyniki plebiscytu wyłoniły pięć najlepszych haseł, które wypisano na banerach umieszczonych w różnych miejscach Szamocina: budynek przystanku autobusowego, siedziba straży pożarnej, budynek oraz ogrodzenie szkoły, budynek biblioteki publicznej.

Przygotowanie banerów było jednym z zadań konkursowych w ramach rządowego projektu edukacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „ Godność, Wolność, Niepodległość ”, na które szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe.