ZAINTERESOWANIA

        W ubiegłym miesiącu październiku, omówiony został wybór szkoły a stan zdrowia. W tym miesiącu zajmiemy się zainteresowaniami. Wyjaśnijmy sobie najpierw, czym są zainteresowania.
Każdy z nas wykonuje wiele czynności, np. czytać książki, opiekować się dziećmi, majsterkować przy samochodzie itp. Jedni robią to z przymusu, a inni z zadowoleniem, choć nie są tego świadomi. Poznanie własnych zainteresowań wcale nie jest sprawą prostą – u niektórych pojawiają się bardzo szybko np. już w przedszkolu, czy w szkole, a inni znajdą swoje zainteresowania w czasie wolnym np. na wakacjach. Żeby poznać własne zainteresowania, należy zastanowić się nad takimi pytaniami jak:
–    Które przedmioty lubię najbardziej?
–    Od jak dawna lubię ten przedmiot?
–    Co lubię robić w czasie wolnym?
Jakie są ulubione moje filmy, programy TV? Itp.¹

Wybierając szkołę i przyszły zawód, należy byś świadomym tego wyboru, gdyż jest to kolejna droga w naszym życiu, na kilka następnych lat lub na zawsze.

Zainteresowania możemy podzielić na:

wg G.F.Kudera: Wg J. Woronieckiej Wg W. Trzeciak
naukowe humanistyczne Zainteresowania rzeczami
literacki matematyczno-fizyczne Zainteresowania danymi
perswazyjne biologiczno-chemiczne Zainteresowania ludźmi¹
artystyczne techniczne
muzyczne artystyczne
biurowe sportowe³
mechaniczne
rachunkowe
społeczne
Zajęcia na świeżym powietrzu²

Jeżeli uczeń chce dowiedzieć się czegoś więcej o swoich zainteresowaniach, to warto porozmawiać z rodzicami czy z wychowawcą – to oni często obserwują, i  dzięki temu mogą pomóc przy uświadomieniu zainteresowań. Do badań własnych zainteresowań mogą pomóc ankiety lub testy – osobą która w tym pomoże jest doradca zawodowy, psycholog lub pedagog.

Dominika Strzelecka

¹) W. Trzeciak – Przygotowujemy się do wyboru zawodu, W-wa 1988 r.

²) G.F. Kuder, podaję za A. Gurycka: Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa 1975 r.

³) J. Woroniecka: Zajęcia aktywizujące uczniów do samodzielnego wyboru zawodu. Warszawa 1989 r.