Odwiedzenie miejsc pamięci

         Pod koniec października lasy I-III odwiedziły miejsca pamięci, poznały historię z nimi związaną. Uczniowie uporządkowali zaniedbane,

opuszczone groby i miejsca pamięci. W klasach były przeprowadzone pogadanki oraz wykonane prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zaduszanych.