Skąd się bierze woda w naszym kranie?

         Uczniowie klasy III c dzięki uprzejmości Pana Michała Jędraszczaka mieli możliwość uczestniczenia w nietypowej lekcji, która odbyła się w Stacji

Uzdatniania Wody. Pani Michał w ciekawy sposób wyjaśnił, skąd bierze się woda, którą mamy na co dzień w kranach. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega proces filtracji i natlenienia wody, zobaczyli też miejsca i urządzenia, w których przebiegają te procesy, utrwalili wiadomości dotyczące stanów skupienia wody.