BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ!

to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Kampania promuje patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok, buduje wrażliwość społeczną.

W projekcie wzięły udział klasy 7b, 7d, 8b, 8c i 8e.

Klasy realizowały zajęcia w ramach godziny z wychowawcą i języka polskiego. Najpierw uczniowie zapoznali się z filmem przedstawiającym przyczyny, przebieg i skutki Powstania Warszawskiego, potem nastąpiło omówienie i dyskusja. Po podziale na grupy rozpoczęły się prace nad plakatami - infografiką, by w prosty i czytelny sposób przedstawić to ważne dla nas Polaków wydarzenie.

Efekty pracy można zobaczyć poniżej

Alina Cholewińska, Edyta Słowik, Marzena Śwital