ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie w sprawie określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i rodzaju składanych dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

 ZARZĄDZENIE NR 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Szamocinie z dnia 31 stycznia 2022 roku

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i rodzaju składanych dokumentów na rok szkolny 2022/2023