Dyrektor szkoły podaje do wiadomości podział kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzonym postepowaniu rekrutacyjnym.
Jednocześnie zawiadamiam, iż oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej będą Państwo mogli dostarczyć na spotkaniu z rodzicami dzieci, które odbędzie się pod koniec czerwca. O terminie spotkania z dyrektorem i wychowawcami zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.
KLASA 1A          KLASA 1B          KLASA 1C