100. ROCZNICA POWROTU SZAMOCINA DO MACIERZY

100. rocznicę wkroczenia Wojska Polskiego do Szamocina uczniowie Szkoły Podstawowej uczcili apelem w formie lekcji historii. Podczas uroczystości przedstawiono w formie scenek postać króla Augusta III Sasa, który nadał prawa miejskie oraz historię Pomnika Wolności.

Przypomniano także najważniejsze miejsca i wydarzenia związane z dziejami Szamocina oraz uświadomiono znaczenie i wagę święta, które nasze miasto obchodzi 19 stycznia.

Monika Rybarczyk Jowita Lawrenc