INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WIELKOPOLEKIEGO KURATORA OŚWIATY W POZNANIU


JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

HISTORIA

JĘZYK NIEMIECKI

FIZYKA

GEOGRAFIA