KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „MEIN DEUTSCH IST PERFEKT”

28 maja odbył się konkurs z języka niemieckiego „MeinDeutschist perfekt” skierowany do uczniów klas V. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, motywowanie uczniów do pogłębiania umiejętności językowych we własnym zakresie, stworzenie uczniom możliwości wykazania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Uczniowie z wielkim zapałem rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz pisanego, znajomość struktur leksykalnych i gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjne.

Laureatami konkursu są:

I miejsce – Aleksandra Sargsyan

II miejsce – Kinga Dubert

III miejsce – Wiktoria Karbowniczek

Serdeczne gratulacje!

Anna Twardowska