PROGRAMOWANIE W IB

Uczniowie klasy Ib w drugim semestrze brali udział w ogólnopolskim programie dla szkół "Uczymy dzieci programować". W ramach zadań programowych dzieci realizowały tematy związane z pogodą, bajkami i baśniami czy zwiastunami wiosny.

Dla powtórzenia i utrwalenia pór roku oraz informacji o miesiącach uczniowie przyporządkowywali poszczególne miesiące do pór roku kodowali drogę w zależności od podanych warunków. W związku z zaplanowanym Dniem Rodziny pracując w grupach ustalali program imprezy a także przygotowywali zakodowane zaproszenia dla rodziców. W ramach realizacji zadań związanych z kodowaniem dzieci poszerzały swoją wiedzę, rozwijały umiejętności: planowania, swobodnej wypowiedzi a także rozwijały kompetencje miękkie takie jak: umiejętność pracy w zespole, logiczne, algorytmiczne myślenie czy zadaniowe podejście do rozwiązywanych problemów. Na zakończenie programu każdy z uczniów otrzymał dyplom udziału w programie.

Lidia Stempniak-Lechowicz